IRWIN INSIGHTS EXPO - Mindful coachen voor uw paard! !

3, 4 en 5 mei op Stal Mansour

IRWIN INSIGHTS EXPO - Mindful coachen voor uw paard!

Met deze 3-daagse expo op Stal Mansour in Arnhem wil Chris de uitzonderlijke coachingsvaardighedenvan z’n nederlandse trainers eren.

De Irwin Insights Expo bejubelt de visie dat de nederlandse gecertificeerde trainers leiding gevenaan de evolutie binnen de paardensport waarbij we meer happy paarden-atleten zien en ziet dat dit de wereld zal doen volgen.

De KNHS stelt dat dressuur ‚het paard ontwikkelt tot een soepele, happy atleet, die ontspannen, relaxten comfortabel gefocust is’. Maar paarden liegen niet en als we goed kijken zien we veel te veelgestresseerde paarden, helemaal geen ‚happy atleten’.

Maar er is hoop.
Onze trainers brengen de meest uitdagende paarden van afgeleid naar gefocust,van bang naar zelfverzekerd, van angstig naar kalm en van boos naar toegenegen.
Irwin Insights helpt stijve en harde paarden te verzachten, helpt hen mooi gebalanceerd te zijn met schwung en ontspanning.
Goede paarden worden beter, betere paarden worden geweldig en geweldige paarden worden magnifiek!

PROGRAMMA:
Vrijdag 19.00u - 22.00u CHRIS IRWIN DEMO!De Evolutie van het coachen in Grondwerk, Rijden, Jumping en Mennen.
Tijdens deze avond zal Chris een verbluffende presentatie geven over wat het magazine Dressuur benoemt als „ een onuitputtelijke rijkdom van paarden kennis”.
Chris zal zijn inzichten uiteen doenover de training en scholing van het paard hetgeen in alle disciplines, zowel in het grondwerk als inhet rijden en mennen, een grote verbetering kan betekenen.
Zaterdag : TRAINING VOR SCHOLING 09.00u - 10.30u:
Theoretische Presentatie door Chris + Vraag & Antwoord ( toegankelijk voor alle toeschouwers en deelnemers)
Chris en gecertificeerde trainers coachen 2 deelnemers per blok van 45 minuten!
Prijs per student/blok : 85 euro
Studenten kunnen inschrijven voor meerdere blokken.
10.45u - 11.30u  Grondwerk : De Essentiële Grammatica van de Lichaamstaa:
11.30u - 12.15u  In-Hand - nieuwe inzichten voor het in-de-hand-werk binnen de klassieke principes !van dressuur.
12.15u - 13.00u  Longeren - nieuwe inzichten over longeren op één lijn gebracht met de klassieke !principes van dressuur.
LUNCH 
13.30u - 14.15u Lange Lijnen - nieuwe inzichten in het kader van de klassieke principes van dressuur
14.15u - 15.00u : Rijden - nieuwe inzichten voor authentiek rijden overeenkomstig met de ‚body-!mind en spirit’ van het paard
15.00u - 15.45u : Jumping - nieuwe inzichten overeenkomstig de ‚body, mind en spirit’ van het!paard
PAUZE
16.00u - 16.45u : Mennen - nieuwe inzichten in het kader van de klassieke principes van dressuur.

Zaterdag avond : 18.00u - 22.00u
Dinner / Lezing door Chris : „PAARD ZIJN” - Vraag & Antwoord ( De evolutie van het werken met paarden voor persoonlijke ontwikkeling)
Sigmund Freud zegt dat het menselijk ego samenvloeit met het onbewuste zoals een ruiter met z’n paard.
Dit is de rit van ons leven.
Hierbij komen we op het gebied van ‚Equine Assisted’ programma’s . Door middel van interactieveoefeningen worden paarden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, voor managers en andereverschillende therapeutische doeleinden.
Maar uiteraard zijn deze programma’s niet allemaalhetzelfde.
Een groot deel van deze klanten worden onderworpen aan paarden zonder evenwel goed ingelichtte zijn over de paardentaal en het zorgwekkende daarbij is dat vele therapeutische begeleiders zelfonvoldoende in staat zijn in verbinding te gaan met het paard.
Hierdoor worden paarden al snelverward, ze sluiten zich af, worden triest of boos.

De Irwin Insights wil de lat hoger leggen voor deze programma’s door erop te wijzen dat paardenbewuste gevoelsdieren zijn.
Door de integriteit van ons handelen verdienen we het respect,vertrouwen en aandacht van het paard. Om ons beter op te stellen overeenkomstig de natuur vanhet paard, dienen we onszelf te balanceren in : ons zelfbewustzijn met aandacht voor het paard,geduld en daadkracht, gevoeligheid en assertiviteit, begrenzingen en ontvankelijkheid,dit alles binnen klaar en duidelijke communicatie.
Als we de paarden echt willen geven wat ze nodig hebben, dienen ze te zien dat we ons fundamentele menselijk gedrag in deze zinveranderen om zo oprecht respect en empathie te praktiseren.
Paarden leiden is onszelf leiden.

Kijk hier voor een uitleg van Chris zelf!

Zondag Thema : SCHOLING VOOR LICHTHEID
09.00u - 10.30u Theoretische Presentatie + Vraag & Antwoord Chris & Sofie coachen max. 2 deelnemers per blok van 90 minuten naar meer verfijning en lichtheid in dressuur, jumping en mennen.
Prijs 175 euro per persoon/blok.
Strategische scholings-inzichten in verbinding met- en voor de ontwikkeling van de ‚mind’ van hetpaard.
10.45u - 12.15u Dressuur
LUNCH
13.00u - 14.30u Dressuur
14.45u - 15.45u Jumping
16.00u - 17.30u Mennen

Klik hier voor vrijdag 3 mei     
Klik hier voor zaterdag 4 mei
Klik hier voor zondag 5 mei